Miljø

Å ta vare på miljøet er vårt felles ansvar.

Vår Miljøpolicy

Kontorspar har ambisjon om å være en bærekraftig og miljøbevisst leverandør til markedet. Dette innebærer at sosiale, etiske og miljømessige hensyn skal være en rød tråd i vår virksomhet. Vi skal gjennom et systematisk og kontinuerlig arbeid redusere vår belastning på klima og miljø.

I katalogen har vi merket de av våre varer som har sertifisering som EU's Blue Angel eller det skandinaviske Svanemerket. Da blir det lettere for deg å velge produkter med lav klimabelastning.Velger du disse vet du at du også bidrar.